Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q2 2018

08:30 / 20 July 2018 CTT Systems Press release

ANDRA KVARTALET 2018
 •  Nettoomsättningen ökade med 2 % till 76,5 MSEK (75,3) - i jämförbara valutor, en ökning med 5 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 25,5 MSEK (13,6) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 33 % (18)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 19,0 MSEK (12,1)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,52 SEK (0,96)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,4 MSEK (24,5)
DELÅRET JANUARI - JUNI 2018
 •  Nettoomsättningen minskade med 5 % till 140,3 MSEK (148,3) - i jämförbara valutor, oförändrat
 •  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 38,8 MSEK (28,9) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 28 % (20)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 29,1 MSEK (24,1)
 •  Resultat per aktie ökade till 2,32 SEK (1,93)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,8 MSEK (50,0)

PROGNOS TREDJE KVARTALET 2018

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2018 bedöms bli mellan 65 och 70 MSEK (61,0).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 8:30 (CET). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/