Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q1 2018

08:30 / 27 April 2018 CTT Systems Press release

FÖRSTA KVARTALET 2018
  •  Nettoomsättningen minskade med 13 % till 63,8 MSEK (73,1) - i jämförbara valutor, en minskning med 6 %
  •  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,2 MSEK (15,3) 
  •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 21 % (21)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (12,1)
  •  Resultat per aktie minskade till 0,80 SEK (0,96)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 MSEK (25,5)

PROGNOS ANDRA KVARTALET 2018

Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2018 bedöms bli mellan 60 och 65 MSEK (75,3).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2018 klockan 8:30 (CET). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/