Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får första beställningen av Cair ™ VIP till Boeing BBJ MAX 8

14:30 / 9 February 2018 CTT Systems Press release

CTT SYSTEMS AB ("CTT"), CTT Systems AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed sin första Cair™ VIP order till Boeing BBJ MAX 8. Systemet har tre luftfuktare och höjer luftfuktigheten i hela VIP-planet. Projektet kommer intäktsföras under 2018/2019. Ordervärdet uppgår till drygt cirka 3,5 MSEK baserat på listpris. Med den här ordern har CTT fått 86 beställningar till VIP-flygplan (Airbus ACJ och Boeing BBJ).

"Vi ser fram emot att arbeta med Jet Aviation som launch customer på BBJ MAX 8", kommenterar Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef på CTT Systems. "Vi är inriktade på att utveckla och förbättra vårt befuktarsystem ytterligare".

"Att höja luftfuktigheten är en viktig funktion för ökat välbefinnande i våra mest prestigefulla VIP projekt", säger Christoph Fondalinski, Project Management director at the Jet Aviation Basel Completions Center. "Vi har utförlig erfarenhet av att arbeta med CTT och känner tillförsikt att återigen få bygga in deras pålitliga och effektiva system till nytta för vår kund."

CTT Systems luftfuktare upprätthåller den relativa luftfuktigheten på en för människan komfortabel nivå runt 20 procent. En högre luftfuktighet på långdistansflygningar reducerar problem med torr luft (torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar) och förbättrar välmående och sömn. Luftfuktarna bygger på så kallad evaporativ befuktning som effektivt hindrar spridning av bakterier. VIP-Systemet inkluderar aktivt skydd mot kondensationsproblem.

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan för att hålla kondensationen i schack och för att hålla luftfuktigheten ombord på en mänsklig nivå. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det är standardutrustning på alla Boeing 787 och tillval till Airbus A350XWB och till Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller e-post: torbjorn.johansson@ctt.se                      

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller e-post: peter.landquist@ctt.se         

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 14:30 (CET). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/