Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q3 2018

08:30 / 31 October 2018 CTT Systems Press release

TREDJE KVARTALET 2018
 •  Nettoomsättningen ökade med 33 % till 80,9 MSEK (61,0) - i jämförbara valutor, en ökning med 24 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 27,1 MSEK (15,7) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 33 % (26)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 21,6 MSEK (13,5)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,73 SEK (1,07)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,1 MSEK (20,0)
DELÅRET JANUARI - SEPTEMBER 2018
 •  Nettoomsättningen ökade med 6 % till 221,2 MSEK (209,3) - i jämförbara valutor, en ökning med 6 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 65,8 MSEK (44,6) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 30 % (21)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 50,7 MSEK (37,6)
 •  Resultat per aktie ökade till 4,05 SEK (3,00)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,9 MSEK (70,0)

PROGNOS FJÄRDE KVARTALET 2018

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2018 bedöms bli mellan 90 och 95 MSEK (63,9).

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl. 09.00 (CET) idag, den 31 oktober 2018. Delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 presenteras av Torbjörn Johansson, VD. 

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
SE +46 8 519 993 64
UK +44 203 008 98 09
US +18 557 532 236

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://financialhearings.com/event/11610 (https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gFgmB-000fF7-5C&i=57e1b682&c=QXwSAQtXmw8FR02r9xwE-tMok7TLI_rae6d2jRcPxvEpvI95BDGRHbiX55Fmet-bD6kAZy_OwFPNb8GLe3USjQVS_IgLhQkDOZpaPHvJ0DJOvGuRN55nvGMc8_bEfS7XayuakX6cFe_IhlwC5U2QVbsV85jt4s7WZYGg1Pd4114qU6CSae7z56gCMKytR9aRpFKGdmngBSZ-PXEa65WAb9R9f-OPrWQypJOavBJ30sC0hK8aoomIW5QzVKLGj8HT). Länken finns även på www.ctt.se

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 8:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/