Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ): Styrelseledamot Nicolas Pinel avgår ur styrelsen

08:30 / 22 October 2018 CTT Systems Press release

Nicolas Pinel har meddelat sin avgång ur styrelsen i CTT Systems AB. Samtidigt kallas aktieägarna till en extra bolagsstämma för att välja ny styrelseledamot. Kallelse till denna extra bolagsstämma har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.ctt.se.

Styrelsen i CTT består härefter av fem styrelseledamöter: Annika Dalsvall, Per Fyrenius, Björn Lenander, Mats Lundin, och Tomas Torlöf (ordförande).

Nicolas Pinel valdes till styrelseledamot i oktober 2014 i samband med en riktad nyemission till Rockwell Collins. Nicolas Pinel slutar på Rockwell Collins och väljer därför att avgå ur styrelsen.

OM CTT SYSTEMS
CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing samt är tillval i optionskatalogen på Airbus A350XWB och BFE-tillval på Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan.

För mer information: www.ctt.se 

För ytterligare information:

Tomas Torlöf, styrelseordförande, CTT Systems AB +46705943819 tomas@trulscom.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/