Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får den första Zonal Drying™ ordern till nya Airbus modellen A321Neo

16:55 / 9 August 2017 CTT Systems Press release

CTT Systems AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™-beställning till två Airbus A321Neo från Svenska Novair.  Det är vår första order till den nya Airbus modellen A321Neo. Gällande listpris för de 2 ZD-systemen uppgår till cirka 1,3 MSEK.  Leverans av bägge systemen är planerad under slutet av 2017. Ordern kommer intäktsföras under 2017.

Peter Landquist, försäljnings- och marknadschef på CTT Systems kommenterar: "Vi är mycket glada för vår första Zonal DryingTM order för A321Neo. Novair som tidigare har använt systemet i sina A321Ceo plan har bekräftat systemets effektivitet och bevisat fördelarna med att bemästra grundorsaken till kondensation. Novair kommer att installera systemet i sina nya A321Neo flygplan för att förhindra den viktökning som orsakas av kondensation (vilket skulle öka bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen) och andra relaterade kondensationsproblem".

Zonal Drying™ anti-kondensationssystem har följande fördelar:
  •  Lägre bränsleförbrukning och minskade CO2/NOX utsläpp genom minskad överskottsvikt från ackumulerad fukt uppgående till 200-300 kg i en Boeing 737/A320
  •  Högre tillförlitlighet/kortare "Out-Of-Service"
  •  Lägre kostnad för byte av isolering/blankets

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTT:s antikondensationssystem - Zonal Drying™ - är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTT:s befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787 och Boeing 777X samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt standard i alla viloutrymmen på Boeing 787. CTT:s kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB och B777X.

Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-post: torbjorn.johansson@ctt.se                       

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-post: peter.landquist@ctt.se         

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti 2017 kl. 16:55 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/