Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q2 2017

08:30 / 11 August 2017 CTT Systems Press release

ANDRA KVARTALET 2017
 •  Nettoomsättningen ökade med 11 % till 75,3 MSEK (67,9) - i jämförbara valutor, en ökning med 7 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) minskade till 13,6 MSEK (13,8) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 18 % (20)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 12,1 MSEK (9,8)
 •  Resultat per aktie ökade till 0,96 SEK (0,78)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,5 MSEK (18,6)
DELÅRET JANUARI - JUNI 2017
 •  Nettoomsättningen ökade med 13 % till 148,3 MSEK (131,0) - i jämförbara valutor, en ökning med 11 %.
 •  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 28,9 MSEK (23,5) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 20 % (18 %)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 24,1 MSEK (17,8)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,93 SEK (1,42).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,7 MSEK (26,9)

PROGNOS TREDJE KVARTALET 2017

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2017 bedöms bli mellan 52 och 57 MSEK (57,9).

CTT ÖVERGÅR FRÅN KONCERN TILL BOLAG 

Under 2017 har sista delen av integrationen av dotterbolaget Bribo Mekaniska AB genomförts genom en fusion med CTT Systems AB. Detta innebär att CTT Systems AB från och med första kvartalet 2017 inte upprättar någon koncernredovisning, men att verksamheten i CTT Systems AB motsvarar den som tidigare innefattades av hela koncernen. Där så anges i rapporten jämförs därför CTT Systems ABs utfall 2017 med koncernens utfall 2016 och tidigare, då detta anses ge den mest rättvisande bilden av verksamhetens utveckling under denna period.

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2017 klockan 8:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/