Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 14 Boeing 737-800

11:20 / 28 July 2017 CTT Systems Press release

CTT Systems AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™-beställning till 14 Boeing 737-800 från Pobeda Airlines (ett lågprisflygbolag inom Aeroflot-gruppen). Systemen ska installeras direkt på produktionslinan av Boeing. Gällande listpris för de 14 ZD-systemen uppgår till cirka 8,7 MSEK.  Första leverans är planerad till februari 2018. Ordern kommer intäktsföras under 2018 och 2019.

Peter Landquist, försäljnings- och marknadschef på CTT Systems kommenterar: "Vi är glada för ännu en order från Pobeda Airlines. De system som Pobeda monterat in i befintliga plan har bekräftat systemets effektivitet och bevisat fördelarna i att bemästra grundorsaken till kondensation. Pobeda vill nu sätta in systemet direkt i nytillverkade flygplan för att förhindra den viktökning som orsakas av kondensation (vilket skulle öka bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen). Genom att montera direkt på flygplansfabriken undviker man även andra fuktproblem som snabbt uppstår, exempelvis elfel, som har negativ inverkan på rörelsekostnaderna redan efter ett par månaders drift."

Zonal Drying™ anti-kondensationssystem har följande fördelar:
  •  Lägre bränsleförbrukning och minskade CO2/NOX utsläpp genom minskad överskottsvikt från ackumulerad fukt uppgående till 200-300 kg i en Boeing 737/A320
  •  Högre tillförlitlighet/kortare "Out-Of-Service"
  •  Lägre kostnad för byte av isolering/blankets

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTT:s antikondensationssystem - Zonal Drying™ - är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTT:s befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787 och Boeing 777X samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt standard i alla viloutrymmen på Boeing 787. CTT:s kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB och B777X.

Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-post: torbjorn.johansson@ctt.se                      

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-post: peter.landquist@ctt.se              

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juli 2017 kl. 11:20 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/