Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får Zonal Drying™ order till 9 Boeing flygplan

15:50 / 8 May 2017 CTT Systems Press release

CTT Systems AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Zonal Drying™ beställning av AZUR Aviation i Turkiet  för ytterligare 2  Boeing 757-200 och 7 Boeing 767-300 flygplan. Systemen installeras själva av AZUR Aviation. Gällande listpris för de 9 ZD systemen uppgår till ca 8 MSEK.  Leverans beräknas starta under hösten 2017 med sista planerade leverans första kvartalet 2018. Ordern kommer intäktsföras under 2017-2018.

Peter Landquist försäljnings- och marknadschef på CTT Systems kommenterar: "Vi är glada för att AZUR Aviation nu beställer systemet för resterande flygplan vilket bekräftar systemets effektivitet och att de värdesätter fördelarna med att installera Zonal Drying™ anti-kondensationssystemet som bemästrar grundorsaken till kondensation. Härigenom ökar inte planets vikt orsakat av kondensation (vilket ökar bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen) och planet får inte fuktproblem, som exempelvis elfel, som har negativ inverkan på rörelsekostnaderna redan efter ett par månaders drift."

Zonal Drying™ anti-kondensaton system har följande fördelar:
  •  Lägre bränsleförbrukning och minskade CO2/NOX utsläpp genom minskad överskottsvikt från ackumulerad fukt uppgående till 200-300 kg i en Boeing 737/A320
  •  Högre tillförlitlighet/kortare "Out-Of-Service"
  •  Lägre kostnad för byte av isolering/blankets

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem - Zonal Drying™ - är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB, B787, B777X samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, B777X samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB och B777X. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                       

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ctt.se                            

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 15.50 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/