Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport Q4 2016 / Bokslutskommuniké 2016

08:30 / 10 February 2017 CTT Systems Press release

FJÄRDE KVARTALET 2016
 •  Nettoomsättningen ökade med 24 % till 62,6 MSEK (50,4) - i jämförbara valutor, en ökning med 19 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 14,5 MSEK (5,0) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 23 % (10 %)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (4,4)
 •  Resultat per aktie ökade till 0,81 SEK (0,35)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,4 MSEK (10,0)
JANUARI - DECEMBER 2016
 •  Nettoomsättningen ökade med 27 % till 251,6 MSEK (198,1) - i jämförbara valutor, en ökning med 26 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 50,6 MSEK (29,1) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 20 % (15 %)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 37,5 MSEK (21,6)
 •  Resultat per aktie ökade till 3,00 SEK (1,72).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,0 MSEK (22,2)
 •  Styrelsen föreslår utdelning om 2,10 SEK per aktie (0,70)

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2017

Koncernens nettoomsättning i det första kvartalet 2017 bedöms bli mellan 65 och 70 MSEK (63,1).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2017 klockan 8:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/