Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT får beställningar på Zonal Drying™ till 8 Boeing 737

08:30 / 24 October 2017 CTT Systems Press release

CTT Systems AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör beställningar av Zonal Drying™ till åtta Boeing 737-flygplan från två flygbolag. Systemen kommer att installeras av Boeing vid flygplanstillverkningen. Leveranser till Boeing beräknas under fjärde kvartalet 2017. Gällande systemlistpris till åtta Boeing 787 uppgår till drygt 0,6 MUSD.

Peter Landquist, Vice President Sales & Marketing på CTT Systems kommenterar: "Vi ser en ökad flygbolags-efterfrågan på Zonal Drying™ drivet av load factor (fler passagerare per flight) och högre stolsdensitet (fler stolar per flygplan). Flera av dessa bolag har nu fuktproblem från ökad kondensation som medfört att inbyggda dräneringssystem inte längre är tillräckliga. Fler flygbolag inser vikten av aktiv fuktreglering och man värdesätter inte enbart lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp utan söker även det som ökar driftsäkerhet i utrustning och i flygverksamheten."

Zonal Drying™ tar bort ansamlat kondensvatten i exempelvis isolering, håller crown area torrt och förhindrar överskottsvikt från vattenansamlingar i flygplanskroppen. Detta ger lägre bränslebehov och mindre föroreningar på varje flygning. Exempelvis medför 200 kg lägre överskottvikt att bränsleförbrukningen sjunker med 0,4 %, vilket sparar cirka 25 000 liter bränsle per flygplan och år, samt att koldioxidutsläppen minskar med 65 ton per år. Ytterligare besparingar uppnås genom minskade reparationer av fuktskadade elektriska komponenter och utrustning, byten/reparationer av isolering, och lägre driftstörningar från elektriska fel. 

Zonal Drying™ anti-kondensationssystem har följande fördelar:
  •  0,4% - 0,6% lägre bränsleförbrukning och minskade CO2/NOX utsläpp på 65 - 95 ton i en Boeing 737/A320 (200 - 300 kg minskad vikt motsvarar 25 000 - 38 000 liter bränsle per år)
  •  Högre tillförlitlighet/kortare "Out-Of-Service"
  •  Lägre kostnad för byte av isolering/blankets

Om CTT SYSTEMS  

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan för att hålla kondensationen i schack och för att hålla luftfuktigheten ombord på en mänsklig nivå. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det är standardutrustning på alla Boeing 787 och tillval till Airbus A350XWB och till Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan.

Besök även: www.ctt.se 

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                      

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ctt.se             

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 08:30 (CET). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/