Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB Kvartalsrapport Q1 2015

16:00 / 13 May 2015 CTT Systems Press release

FÖRSTA KVARTALET 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 16 % till 52,1 MSEK (44,7) i jämförbara valutor var det en minskning om -9 %
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,4 MSEK (-19,2)
  • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 18 % (-43 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (-15,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-1,37)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten 5,8 MSEK (-4,1)
  • CTT får första beställningen på befuktare från A350XWB flygbolag
  • CTT får beställning på Cair till två VIP flygplan från AMAC.

PROGNOS ANDRA KVARTALET 2015

Koncernens nettoomsättning förväntas i det andra kvartalet 2015 vara lägre än första kvartalets 52,1 MSEK, men bedöms överstiga 45 MSEK. EBIT-marginalen förväntas vara lägre än första kvartalets 18 % men överstiga 12 %.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/