Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Föreslagen utdelning av Catron Elektronik AB till aktieägarna dras tillbaka

17:40 / 5 March 2014 CTT Systems Press release

Styrelsen i CTT Systems AB drar tillbaka förslaget att dela ut dotterbolaget Catron Elektronik AB till aktieägarna. Detta sedan FMV meddelat att man avser terminera utvecklingskontraktet avseende kommunikationssystemet för klargörning av flygplan.

Den extra bolagsstämman den 6:e mars 2014 ställs in.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2014
kl 17:40 (CET).

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 500 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 15 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/