Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får en beställning från Air Lease Corporation på Zonal Drying™ system, för installation i fyra B737NG-800 flygplan.

13:00 / 31 October 2014 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit en beställning på fyra Zonal Drying™ System från Air Lease Corporation, för installation i Transavia's Holland/Frankrike nya B737NG-800 flygplan på Boeings produktions lina. Zonal Drying™ Systemen, som eliminerar kondensation i flygplanen, skall levereras under år  2015.

"Det är mycket glädjande att Transavia baserat på deras långa erfarenhet av Zonal Drying Systemet fortsätter att använda det i sina nya flygplan och det är också ett erkännande av fördelarna med systemet", kommenterar Peter Landquist, VP Sales & Marketing

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:
  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),

  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),

  • Förbättrad isolerings prestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2014 kl 13:00 (CET).

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 500 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 15 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/