Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 – 2013-06-30 (6 månader)

08:30 / 23 August 2013 CTT Systems Press release

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 46,5 (36,7)
  • Rörelseresultat/EBIT MSEK 3,2 (3,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 1,8 (1,7)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,16 (0,15)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 1,9 (-7,9)

Show as PDF