Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems dotterbolag Catron Elektronik AB har fått en beställning från FMV gällande Turn around system för flygplan

08:30 / 15 May 2013 CTT Systems Press release

Upphandlingen vanns av Catron Elektronik AB och ordern omfattar utveckling samt leverans av prototypsystem. Ordern innehåller dessutom optioner på serieleveranser.

Beställningen från försvarets materialverk avser utveckling av ett nytt kommunikationssystem för klargörande av flygplan till det svenska flygvapnet. Leverans av prototypsystemen skall vara slutförda under hösten 2013 och utvecklingen för slutligt serieleveransutförande beräknas vara klar i början på 2014. Beställningen innehåller också två olika optioner om att därefter leverera seriesystem.

"Det känns väldigt stimulerande att vi nu får tillfälle att utveckla denna produkt till försvaret. Denna beställning kommer att bredda Catron's produktutbud och öppna för nya affärsmöjligheter, säger Catron's VD Jörgen Bruhn"

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2013 kl 08:30 (CET).


Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 450 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 20 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 14 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/ctt-systems/r/ctt-systems-dotterbolag-catron-elektronik-ab-har-fatt-en-bestallning-fran-fmv-gallande-turn-around-s,c9414662

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/454/9414662/122789.pdf

Show as PDF