Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB årsredovisning 2012

08:00 / 11 April 2013 CTT Systems Press release

Årsredovisningen 2012 för CTT Systems AB finns nu tillgänglig på bolaget hemsida.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2013 kl 08:00 (CET).


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46, E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Mikael Brate, CFO, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 05 alt. Mobil. 073-655 54 12, E-post: mikael.brate@ctt.se        Besök även: www.ctt.se

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 450 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 20 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 14 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/ctt-systems/r/ctt-systems-ab-arsredovisning-2012,c9398861

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/454/9398861/111472.pdf

Show as PDF