Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får beställningar på fem Zonal Drying™ system, ett VIP BBJ747-8 CairTM System och ett VIP A321 CairTM system.

10:30 / 11 January 2013 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit beställningar på 5 Zonal Drying™ System från Jet2.com, UK, ett VIP BBJ747-8 CairTMsystem från Associated Air Center i Dallas och ett VIP A321 CairTMSystem från Comlux Completion i Indianpolis.

Zonal Drying Systemen, som eliminerar kondensation i flygplanen, skall levereras till sommaren 2013 och CairTMsystemen som genom befuktning ökar komforten i flygplan kabinen skall levereras under 2013 respektive 2014.

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de

operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

· Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),

· Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),

· Förbättrad isolerings prestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

Cair™ fokuserar på passagerarnas hälsa och komfort vid flygning genom att befukta den extremt torra luften i flygplanskabinen. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre utmattande än tidigare. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridning av partiklar i kabinen minskar. Systemet består av kabinbefuktare och vårt Zonal Drying™ system vilket förhindrar uppbyggnad av kondens.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 jan 2013 kl 10:30 (CET).


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                                              Eller Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ctt.se                        Besök även:www.ctt.se

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 450 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 20 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 14 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/ctt-systems/r/ctt-systems-ab-far-bestallningar-pa-fem-zonal-drying--system--ett-vip-bbj747-8-cairtm-system-och-ett,c9356178

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/454/9356178/81945.pdf

Show as PDF