Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB Årsredovisning 2011

08:00 / 5 April 2012 CTT Systems Press release

Årsredovisning 2011 för CTT Systems AB (publ) org nummer 556430-7741

Årsredovisning 2011 finns nu tillgänglig för nedladdning på www.ctt.se

Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2012 klockan 08.00.


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD CTT Systems AB Tel 0155-205901 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB Tel 0155-205905 E-mail: mikael.brate@ctt.se Hemsida: www.ctt.se

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 18 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 12 år på Cair™ och Crew  Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/ctt-systems/r/ctt-systems-ab-arsredovisning-2011,c9243607

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/454/9243607/1342.pdf

Show as PDF