Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

17:45 / 14 September 2010 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som handlas på Nasdaq OMX.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet påbörjas omgående.

CTT SYSTEMS har också valt Remium Relations AB’s plattform www.introduce.se (www.introduce.se) som kompletterande verktyg och hjälpmedel för investerare och andra intressenter att erhålla strukturerad information om bolaget och dess finansiella ställning.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-post: torbjorn.johansson@ctt.se (torbjorn.johansson@ctt.se)                                                          Eller Mikael Brate CFO, CTT Systems AB, Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736 - 555 412 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se (mikael.brate@ctt.se)                             Besök även: www.ctt.se (http://www.ctt.se/)  Eller  Louise Grünthal, Försäljningschef Remium, telefon 08-454 32 41

CTT Systems AB (publ) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Koncernens affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt som standard för Boeings B787 samt som option för Airbus A350 och CTTs befuktare är option på B787 och A350 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Till A350 är kabinbefuktningssystemet Cair™ valt som option. CTT har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Air New Zealand, KLM, Swissair, Austrian, Continental Airlines, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel, TUIFLY Nordic, TAP, Thomas Cook.

Show as PDF