Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Bokslutskommuniké 2008-01-01 – 2008-12-31 (12 Månader)

08:30 / 13 February 2009 CTT Systems Press release

Räkenskapsåret januari – december 2008 (jämförelseår är 12 mån proforma)

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 37,6 (48,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -30,9 (-11,9)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,92 (-1,79)
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -32,6 (-41,2)Kvartalet oktober – december 2008
  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 12,1 (10,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -7,0 (-2,5)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,69 (-0,68)
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,5 (-9,8)
  • CTT tecknade under 2008 avtal med Nord-Micro avseende utveckling och leverans av system till Airbus A350 flygplan
  • CTT erhöll från Air New Zealand under 2008 sin hittills största beställning på Zonal Drying ™ System till 42 st flygplan

-----------------------------------------------------------------


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD CTT Systems AB Box 1042 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.

Show as PDF