Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB förvärvar Catron Elektronik AB

16:55 / 11 November 2009 CTT Systems Press release

CTT Systems AB köper Catron Elektronik B. Söderberg AB genom en apportemission motsvarande 12,5 Mkr i CTT aktier. Catrons största kund är SAAB till vilken man utvecklar och levererar interna kommunikations system för militära flygplan. Catron levererar också elektronikenheter till CTT.

Catron har 9 anställda och omsatte under det förlängda räkenskapsåret 20070901- 20081231 21,7 Mkr och redovisade ett resultat efter finansiella poster på 6,1 Mkr. Den totala köpeskillingen utgörs av en apportemission om 12,5 Mkr i CTT aktier samt en 50 %-ig del av vinsten i Catron under de kommande tre åren. De nyemmiterade aktierna beräknas innebära en utspädning om cirka 5 procent. Affären tillför CTT en nettokassa om 6 MKr.

“Catron har under lång tid varit en viktig underleverantör till CTT. När nu ägaren Bertil Söderberg önskar trappa ner, är jag glad att vi har kunnat genomföra detta förvärv och på så sätt öka CTTs kompetens inom systemutveckling. Catron har under de senaste åren bland annat utvecklat ett avancerat internt kommunikations system för SAAB:s spaningsflygplan. Jag räknar med att denna systemplattform, med hjälp av CTTs kontaktnät, framgångsrikt kan marknadsföras mot andra applikationer inom flygindustrin” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens förvärv.

Bertil Söderberg kommer att kvarstå i Catron.

Styrelsen beslut om nyemission tas med stöd av årsstämmans bemyndigande.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se eller Mikael Brate, Ekonomichef, CTT Systems AB Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736-555 412 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Koncernens affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt som standard för Boeings B787 samt som option för Airbus A350 och CTTs befuktare är option på B787 och A350 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Till A350 är kabinbefuktningssystemet Cair™ valt som option. CTT har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Air New Zealand, KLM, Swissair, Austrian, Continental Airlines, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel, TUIFLY Nordic, TAP, Thomas Cook.

Show as PDF