Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB erhåller första ordern på ”initial provisioning” av reservdelar för Boeing B787 av Satair A/S, Danmark

10:45 / 14 February 2008 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har tecknat ett globalt distributionsavtal med Satair A/S, Danmark avseende eftermarknadssupport för CTTs Boeing B787 program. Satair har samtidigt beställt reservdelar av CTT Systems, för 2,6 Miljoner Dollar, avsedda för de första B787 kunderna. Reservdelarna beräknas levereras till Satair under slutet av år 2008.

”Med detta avtal kan vi nu erbjuda toppkvalitet på vår reservdelssupport till alla Boeing B787 kunder i världen,” kommenterar CTTs VP Customer Support, Peter Landquist. ”Detta avtal är mycket viktigt för oss i vårt samarbete med Boeing och flygbolagen kommer nu att garanteras on-time leverans och dygnet runt support för våra reservdelar. Vi har nu också fått första ordern på reservdelar till B787 flygplanen” avslutar Peter Landquist.

”Vi på Satair är väldigt glada för att bli en del av Boeing B787 support arbetet tillsammans med CTT” säger Satairs försäljnings & marknadschef, Steen Karsbo. Satair kommer att ansvara för den globala reservdelshållningen och distributionen för CTTs B787 reservdelar.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787.

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
  • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.Befuktarna bidrar till besättningarnas komfort och hälsa genom att höja den relativa fuktnivån i cockpit och i besättningarnas viloutrymmen.

För ytterligare information kontakta: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel, TUIFLY Nordic, TAP. Satair A/S (publ) är en av världens ledande distributörer av fästelement (skruvar, nitar etc.) till flygplanstillverkarna och reservdelar för flygplansunderhåll. Satair har sitt huvudkontor i Köpenhamn och har kontor i UK, Frankrike, USA, Singapore och Kina. Totalt har Satair ca. 450 anställda och har en årlig omsättning på ca. 250 miljoner dollar.

Show as PDF