Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får order från First Choice Airways, England på Zonal Drying™ System för B767 flygplan.

14:00 / 6 September 2007 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System från First Choice Airways i England. Systemen kommer att installeras i First Choice sex stycken Boeing B767-300 flygplan under vintern 2007/2008.

First Choice Airways har använt CTTs Zonal Drying System sedan 2002 i olika flygplan i sin flotta och är imponerade över systemets förmåga att förhindra och eliminera kondens i flygplanen. Baserat på denna erfarenhet har First Choice Airways nu beslutat att installera Zonal Drying Systemet på hela sin B767 flotta för att även för dessa flygplan erhålla samma fördelar.

“Vi har samarbetat med First Choice under ett flertal år och de var också initial kund för Zonal Drying Systemet till A320. Att First Choice nu även beställer systemet till sina B767 flygplan är för oss ett bevis på att systemet uppfyller utlovade prestanda” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order. ”First Choice har använt och utvärderat våra system under flera år och de tror att systemet kan sänka vikten med ett flertal hundra kilo per flygplan” fortsätter Torbjörn Johansson.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
  • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.CTTs Zonal Drying™ System är valt för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel.

Show as PDF