Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB löser royaltyavtal med nyemitterade aktier

09:00 / 20 June 2007 CTT Systems Press release

CTT Systems AB löser det omsättningsbaserade royaltyavtal vilket ger uppfinnarna till Zonal Drying Systemet rätt till royalty. Avtalet löses med en engångsbetald ersättning i form av 230.001 nyemitterade aktier i CTT Systems AB.

I samband med att CTT Systems AB förvärvade samtliga patent rörande Zonal Drying system 1992 fick uppfinnarna rätten till en omsättningsbaserad royalty under patentens giltighetstid. I enlighet med ett tilläggsavtal kom denna royalty att börja erläggas från den 1 januari 2007.

Parterna har nu kommit överens om att denna omsättningsbaserade royalty i stället skall erläggas i form av en engångsbetald ersättning i form av 230.001 nyemitterade aktier. De nyemitterade aktierna innebär en utspädning om cirka 2,6 procent. Värdet av överenskommelsen, baserad på de senaste 20 dagarnas genomsnittliga aktiekurs, är cirka 9,3 MSEK.

Genom föreliggande överenskommelse förbättras CTTs likviditet och på sikt kommer även resultat per aktie att få en positiv påverkan.

Styrelsen beslut om nyemission tas med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Beslutet innebär att CTT förvärvar uppfinnarnas 3 bolag genom en apportemission om totalt 230.001 aktier.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel.

Show as PDF