Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får order från TUIfly Nordic på Zonal Drying™ System.

09:30 / 8 June 2007 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System från TUIfly Nordic i Sverige. Beställningen avser två system att installeras i TUIfly Nordics två Boeing B757-200. Installationen kommer att ske under hösten 2007 och början 2008.

”Vår målsättning är att sänka bränsleförbrukningen med 2 procent för våra flygplan de närmaste två åren och därmed minska våra utsläpp av koldioxid. Vi har valt att investera i CTTs Zonal Drying system för att eliminera kondens som kan väga flera hundra kilo i en B757. Den minskade bränsleförbrukningen sparar åtskilliga ton av koldioxidutsläpp per flygplan och år ”, säger Fritidsresors VD, Johan Lundgren.

“Vi är glada för beställningen från TUIfly Nordic och därmed har vi också fått vår första kund inom den nya TUI gruppen. TUI gruppen består av flera Europeiska flygbolag bl.a. TUIfly Nordic (Sverige), Hapagfly (Tyskland), Corsairfly (Frankrike), Thomsonfly (England) och har tillsammans mer än 100 flygplan. Bränslebesparingen är fortfarande den främsta orsaken till intresset från flygbolag av vårt Zonal Drying System, men den positiva påverkan på utsläppen är mer och mer av betydelse för flygbolagens beslut” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
  • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.CTTs Zonal Drying™ System är valt för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel.

Show as PDF