Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Nyemissionen I CTT Övertecknad

11:46 / 20 December 2007 CTT Systems Press release

CTTs nyemission om cirka 42 MSEK tecknades till drygt 92 procent med stöd av företrädesrätt. Nyemissionen övertecknades 1,6 gånger vilket innebär att det fanns intresse för aktier motsvarande ytterligare knappt 30 MSEK.

Bolagets VD Torbjörn Johansson säger i en kommentar:

”Det är mycket glädjande att intresset för bolaget och vår emission har varit så stort, även i det här turbulenta börsklimatet. Vi ser detta som en kvittens på den tilltro till vår potential som finns hos våra aktieägare.”

Tilldelning av icke tecknade aktier kommer på grund av det stora intresset endast ske till dem som tecknat sig i emissionen och dessutom anmält sig för teckning utan företrädesrätt. Besked om tilldelning beräknas komma genom en avräkningsnota mellan jul och nyår. Emissionsgarantin kommer således ej att utnyttjas.

Ett stort intresse har funnits bland personalen inom CTT för deltagande i bolagets teckningsoptionsprogram. Av enligt årsstämman 2007-11-15 beslutade maximala 150 000 st teckningsoptioner har 104 200 st förvärvats av anställda och ledande befattningshavare i bolaget.


För mer information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Mikael Brate, Ekonomichef, CTT Systems AB Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736-555 412 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel.

Show as PDF