Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB förvärvar viktig underleverantör

08:50 / 12 October 2007 CTT Systems Press release

CTT Systems AB köper Bröderna Ingemar och Bo Mekaniska AB (Bribo) genom en apportemission om 269.999 CTT aktier. Bribo är en av CTTs större underleverantörer och bedriver mekanisk verkstad och utför arbeten i tunnplåt i småländska Nybro.

Bribo har 10 anställda och omsatte verksamhetsåret 2006/2007 ca 15 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på drygt 4 Mkr. I dagsläget belägger CTT cirka 25% av Bribos kapacitet men denna andel kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Ägarna till Bribo och CTT har samarbetat under en följd av år varför detta förvärv är ett naturligt nästa steg. Förvärvet görs genom en apportemission om 269,999 CTT aktier. De nyemitterade aktierna innebär en utspädning på cirka 3,0 procent.

“Bribo har från början varit en av CTTs viktigaste underleverantörer. När nu ägarna Bo och Ingemar Josefsson närmar sig pensionsåldern och önskar trappa ner, är jag glad att vi har kunnat genomföra detta förvärv och på så sätt säkra den vitala plåtbearbetningsverksamheten för CTTs kommande expansion. Speciellt i våra befuktare ingår många plåtdetaljer som måste tillverkas med hög precision. Bribo har alltid kunna uppfylla flygindustrins högt ställda kvalitetskrav och har på så vis bidragit till CTTs höga produktkvalitet.” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens förvärv.

Bo och Ingemar Josefsson kommer att kvarstå i Bribo under en övergångstid.

Styrelsen beslut om nyemission tas med stöd av årsstämmans bemyndigande.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel.

Show as PDF