Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Pressmeddelande Nyköping 26e Januari, 2007 CTT Systems AB får order från My Travel Airways på Zonal Drying™ System.

15:36 / 26 January 2007 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System från My Travel Airways i England. Beställningen avser tre system att installeras i tre olika flygplanstyper (A320, A321, A330-200). Installationerna kommer att ske under 2007.

”Vi har stor fokus på bränslebesparande åtgärder i vår drift och därmed de sänkta kostnaderna och de positiva miljöeffekterna detta medför. En av huvudorsakerna till att vi valde CTT Zonal Drying™ systemet är att det eliminerar ackumulerat kondenserat vatten vilket sänker flygplanets vikt och därmed sänker bränsleförbrukningen”, säger My Travel Aircraft Engineerings Managing Director Lucas Mollan.

“Ytterligare en viktig order för oss; en ny kund i My Travel som är ett stort charterbolag och vi ser här möjligheten att sälja fler system efter My Travels utvärdering. My Travel flyger idag med 12 A320, 8 A321 och 7 A330 flygplan” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
  • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.CTTs Zonal Drying™ System är valt för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair.

Show as PDF