Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får beställning att utveckla Cair™ systemet för befuktning av förstaklasskabinen till en ny typ av långdistansflygplan

10:22 / 11 August 2006 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har tillsammans med en industriell partner tecknat ett avtal med en av världens ledande flygplanstillverkare att utveckla Cair™ systemet för befuktning av förstaklasskabinen i en typ av långdistansflygplan. Enligt uppgift har ett av världens största flygbolag som option beställt befuktning av förstaklasskabinen till denna flygplanstyp. Cair™ systemet kommer att innehålla en befuktare och ett Zonal Drying™ system. CTTs industriella partner kommer att vara systemansvarig och utveckla kontrollsystemet. Systemen kommer att installeras av flygplanstillverkaren i samband med slutmonteringen av flygplanen. De första systemen kommer att levereras till flygplanstillverkaren i början av år 2007 och leveranserna till det aktuella flygbolagets flygplan beräknas fortgå under cirka två år. Avtalets ordervärde för CTT är, exklusive eftermarknad, cirka 10 Mkr.

”Denna beställning innebär ett genombrott för CTTs Cair™ system på den viktiga passagerarflygplansmarknaden. Flygbolaget som enligt uppgift har beställt systemet är ett av världens mest välrenommerade flygbolag och har en mycket stor långdistansflotta”. säger Torbjörn Johansson, VD för CTT Systems. ”Idag är det fokus på att göra långa flygresor mer komfortabla för passagerarna och vid befuktning av den extremt torra luften i flygplanskabinen får man en betydligt bättre luftkomfort. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, allmän uttorkning, men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre tröttande än tidigare.” fortsätter Torbjörn Johansson. ”När nu ett stort flygbolag inför denna produkt tror jag att många andra flygbolag kommer att följa efter, precis som tidigare skedde med Video och s.k. flat-beds” avslutar Torbjörn Johansson.

Cair™ systemet befuktar flygplanskabinen till en relativ luftfuktighet av 25%. Detta skapar en behaglig luftmiljö för passagerare och besättning. Samtidigt förhindrar systemet uppkomst av kondensation mellan kabinen och flygplanets ytterskal.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är standard på Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, Excel.

Show as PDF