Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems Zonal Drying™ system skall installeras som ett standard system på Boeing 787 Dreamliner

08:00 / 18 December 2006 CTT Systems Press release

CTT Systems meddelar idag att Boeing kommer att utrusta Boeing 787 Dreamliner med ett så kallat Moisture Control System som ett standard system. Det innebär att CTTs Zonal Drying™ system kommer att installeras i alla Boeing 787 passagerarflygplan.

– ”Vi har förbundit oss att leverera ett robust och kapabelt standardflygplan. Vi fortsätter att utvärdera prov och analysdata, och vi har återbekräftat vårt beslut att Zonal Drying systemet som ett standardsystem ger den bästa livscykelkostnaden och det största värdet för våra 787 kunder,” säger Mike Sinnett, director of Systems för Boeing 787 Dreamliner.

– ”Vi på CTT är mycket glada över detta beslut och vi är stolta att få leverera vårt system till Boeings mycket framgångsrika nya flygplansmodell” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson Boeings beslut.

Att installera denna teknologi som ett standard system ökar flygplanets livscykelvärde. Genom att reducera kondensationen i flygplanet, minskas bränsle och underhållskostnaderna, och genom att göra systemet till standard ökar restvärdet.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsen. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair och Continental.

Show as PDF