Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får order från Jet2.com för Zonal Drying™ Systemet.

10:04 / 4 December 2006 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System från Jet2.com i England. Beställningen avser alla Jet2.coms 8st B757-200 flygplan. Installationerna kommer att ske under 2007.

”Som ett sk Low Cost Airline måste vi vara extremt kostnadsmedvetna och innovativa för att säkerställa optimal operationell kostnad för vårt bolag. Med Zonal Drying™ systemet kommer vi att eliminera ackumulerat kondenserat vatten och därmed sänka kostnaderna för att flyga och underhålla våra flygplan,” säger Jet2.coms Chief Executive Philip Meeson.

“Jet2.com är ett framgångsrikt och snabbt växande ”low cost” flygbolag i England och dagens beställning visar att vårt Zonal Drying™ system är viktigt för att hålla kostnaderna nere för flygbolag,” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order. ”Vi är stolta över att få möjlighet att bidra till Jet2.coms fortsatta succé” fortsätter Torbjörn Johansson.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
  • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.CTTs Zonal Drying™ System är valt för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair.

Show as PDF