Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems B787 avtal kommer att förändras

10:55 / 16 November 2006 CTT Systems Press release

Boeing har meddelat CTT att Zonal Drying™ systemet, som från början var bestämt att installeras som standard i varje B787 flygplan, nu istället kommer att erbjudas kunderna som standard option. Boeing har motiverat detta beslut med att man för att nå specificerad vikt på flygplanet måste utnyttja alla möjligheter att minska leveransvikten på flygplanet.

Det potentiella värdet av det ursprungliga avtalet (inklusive befuktare och eftermarknad) bedömdes överstiga 1,9 miljarder svenska kronor. Med dagens beslut bedömer CTT att avtalets värde fortfarande överstiger 1 miljard svenska kronor över den förväntade fulla livslängden för flygplanstypen B787 (uppskattat till ungefär 20 års produktion med start 2008 och en livslängd på cirka 20 år för varje flygplan).

– ”Det är mycket tråkigt att Boeing har tagit detta beslut, men avtalet är även efter denna ändring fortfarande CTTs i särklass största framgång, och kommer att substantiellt öka CTTs omsättning från år 2008 och framåt.” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson Boeings beslut.

Boeings 787 ”Dreamliner”, med första leveranser planerade under 2008, är Boeings hittills mest framgångsrika flygplanslanseringsprogram med beställningar uppgående till 455 stycken flygplan från 33 olika flygbolag.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair och Continental.

Show as PDF