Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ) ordinarie årsstämma

08:58 / 17 November 2006 CTT Systems Press release

På CTT Systems ordinarie årsstämma omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Solin och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Anders Wehtje till suppleant. Lars Lindgren valdes in som ny ordinarie styrelseledamot efter Tomas Torlöf som på egen begäran lämnat styrelsen.

Lars Lindgren är VD SAS International, Affärsansvarig för SAS Interkontinentala flygverksamhet och i tillägg SAS-gruppens försäljning och representation globalt utanför Norden. Lars är styrelseledamot i SAS Cargo AB, Skyways AB och Air Baltic Corporation.

Som revisorer valdes auktoriserade revisor Anders Meyer och godkända revisor Nicklas Malm från Lindebergs Grant Thornton.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 500 000 aktier.

Samtliga beslut överensstämmer med styrelsens förslag enligt tidigare meddelande.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Mikael Brate CFO, CTT Systems AB, Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736 - 555 412 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är standard på Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair och Continental.

Show as PDF