Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTTs personal tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner

15:20 / 3 November 2005 CTT Systems Press release

CTT beslöt på ordinarie bolagsstämma år 2002 att erbjuda personalen ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner. Optionerna kan utnyttjas för teckning fram till och med oktober 2005 till kursen 43:20 kronor. När programmet nu avslutas har bolagets personal tecknat 28.929 nya aktier vilket tillför bolaget cirka 1,25 MSEK.

Bolagets ordförande, Karl-Axel Granlund, säger i en kommentar ”Det är glädjande att bolagets personal tecknar nya aktier i bolaget. Personalens drivkraft är avgörande för bolagets utveckling och med ett direkt ägande stärks deras incitament ytterligare för att bolaget fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt.”

De som tecknar aktier kommer att erhålla s.k. Interimsaktier i avvaktan på att Bolagsverket registrerar emissionen. För att minska inlåsningseffekten med en icke noterad aktie har bolagets största ägare, Volito AB, bytt ut 18.928 av sina stamaktier mot motsvarande antal Interimsaktier vilket innebär att de i personalen som så önskat erhåller likvida aktier i samband med tecknandet. Volitos innehav av aktier kommer att vara oförändrat i bolaget.

Varje aktie är nominellt på 1 krona vilket innebär att bolagets aktiekapital kommer att öka med 28.929 kronor. Antalet aktier i bolaget efter genomförd teckning uppgår till 8 538 929 aktier.

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post:   

Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är standard på Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair.

Show as PDF