Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ) ordinarie bolagsstämma

08:30 / 18 November 2005 CTT Systems Press release

På CTT Systems ordinarie bolagsstämma omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Solin, Tomas Torlöf och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Anders Wehtje till suppleant. På efterföljande konstituerande möte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission om högst en miljon aktier.

Samtliga beslut överensstämmer med styrelsens förslag enligt tidigare meddelande.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Håkan Gunnarsson, CFO, CTT Systems AB, Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0705-37 88 91 eller E-Post: hakan.gunnarsson@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är standard på Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair.

Show as PDF