Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems första order för befuktare till Airbus Superjumbo + ny order för Dryer

09:57 / 19 August 2004 CTT Systems Press release

CTT Systems första order för befuktare till Airbus Superjumbo + ny order för Dryer CTT Systems AB erhåller första ordern för befuktare till Airbus Superjumbo A380 och Ytterligare en order för Zonal Drying® system till ett CRJ-200 flygplan CTT Systems AB har erhållit en order på tre befuktare till Airbus nya superjumbo A380. Befuktarna kommer att höja den relativa fuktigheten i Cockpit-besättningens viloutrymmen till 25% relativ fuktighet, vilket är en nivå som är mer hälsosam och behaglig än nuvarande nivåer på mellan 5 och 10%. CTT Systems AB har också erhållit en order på ett Zonal Drying® system till ett CRJ-200 flygplan som skall opereras av Adria Airways i Slovenien. Ägare av flygplanet och beställare av systemet är ett stort flygleasingbolag. - Dagens A380 order är den första seriebeställningen kopplat till avtalet med AOA Gauting och Airbus som tecknades för ett år sedan, avseende utveckling av befuktningssystem för besättningarnas viloutrymmen i Airbus A380 flygplan. Airbus A380 är det mest prestigefyllda projektet inom flygvärlden och Airbus har idag beställningar på närmare 130 flygplan, säger Torbjörn Johansson, VD för CTT Systems. " Då Airbus A380 kommer att flygas på väldigt långa distanser tror vi att i princip alla flygbolag kommer att installera befuktningssystem för besättningens viloutrymmen", fortsätter Torbjörn Johansson. - Adria Airways i Slovenien har sedan tidigare installerat CTT Zonal Drying® system i sina övriga CRJ-200 flygplan. Denna tilläggsorder visar att Adria Airways högt värderar de operationella fördelar som vårt system ger, säger Torbjörn Johansson, VD för CTT Systems. Genom att eliminera kondensation i flygplanet kommer både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna att minskas på grund av: - Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten), - Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion), - Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen), Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal vilket är av stort värde för flygplansägaren. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön. För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying® system och Cair® system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20260/wkr0001.pdf

Show as PDF