Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Qatar Airways beställer ytterligare Cair(TM) system till A330-200 VIP Flygplan

10:00 / 31 March 2004 CTT Systems Press release

Qatar Airways beställer ytterligare Cair(TM) system till A330-200 VIP Flygplan CTT Systems AB har erhållit ytterligare en order från Qatar Airways gällande Cair(TM) system, denna gång till ett VIP flygplan av typen Airbus A330-200. Leveransen är planerad till början av 2005. - Med denna tilläggsorder visar Qatar Airways att man anser att uppfuktning i flygplanskabinen är en mycket viktig faktor i arbetet för att uppnå komfortablare flygningar. Qatar Airways är ett mycket intressant flygbolag som har expanderat kraftigt de senaste åren och har bland annat beställt A340-600 och A380 flygplan. Vid befuktning av den extremt torra luften i flygplanskabinen får passagerare och besättningar en betydligt bättre komfort vid flygning. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning, men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre tröttande Genom att eliminera kondensation i flygplanet kommer både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna att minskas på grund av: · Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten), · Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion), Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön. CTT Systems AB har med dagens order totalt sålt Cair(TM) System till flygplan av typerna A340, A330, B747, B767-200, B767-300, BBJ och BBJ2. För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying(TM) system och Cair(TM) system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/31/20040331BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/31/20040331BIT00090/wkr0002.pdf

Show as PDF