Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ) ordinarie bolagsstämma

10:13 / 12 November 2004 CTT Systems Press release

CTT Systems AB (publ) ordinarie bolagsstämma På CTT Systems ordinarie bolagsstämma omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Solin, Tomas Torlöf och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Anders Wehtje till suppleant. På efterföljande konstituerande möte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission om högst en miljon aktier. Samtliga beslut överensstämmer med styrelsens förslag enligt tidigare meddelande. CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson eller Håkan Gunnarsson VD Administrativ chef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-205901 0155-205905 Fax: 0155-205925 0155-205925 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se hakan.gunnarsson@ctt.se Hem sida: www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20430/wkr0001.pdf Bolagsstämma 041111

Show as PDF