Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems erhåller order från Austrian Group

12:38 / 25 September 2003 CTT Systems Press release

CTT Systems AB erhåller order från Austrian Group - Levererar Zonal Dryingtm system till ett listprisvärde av 5 MSEK CTT Systems AB har erhållit en order från Austrian Group, som består av Austrian Airlines, Lauda Air och Tyrolean, avseende Zonal Dryingtm system som eliminerar kondensation i flygplan, för 15 st. regionaljet flygplan av typen CRJ 100/200 (Canadair Regional Jet). Ordern med första leverans under hösten 2003 har ett listprisvärde på över 5 miljoner SEK och föregicks av tolv månaders utvärdering. - Vi inom Austrian Group har under 12 månader testat produktens förmåga att eliminera kondensation i ett av våra flygplan. Resultatet av testerna utföll mycket väl och visar att produkten väsentligen minskar våra operationella och underhållsmässiga kostnader samt ökar passagerarnas komfort, vilket gör att vi nu beställt CTT Zonal Dryingtm Sytem för hela vår Canadair CRJ-100/200 flotta, säger Walter Hechenberger Technical Director på Austrian Airlines Technik. - Vi är mycket stolta över att få leverera vår produkt CTT Zonal Dryingtm system till Austrian Group. Det är ytterligare en kvittens på att flygindustrin inser vikten av att eliminera kondensationen och på så sätt öka passagerarkomforten samt att minska bränsle- och underhållskostnader, säger Torbjörn Johansson, VD för CTT Systems. Genom att eliminera kondensation i flygplanet kommer både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna att minskas på grund av: · Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten), · Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre fel och mindre korrosion), Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön. CTT Systems AB har med dagens order totalt sålt Zonal Dryingtm System till över 40 % av den Europeiska flottan av CRJ 100/200 flygplan. Det finns idag mer än 800 CRJ 100/200 i drift (status per 31 juli 2003) och över 200 som fasta beställningar. De flesta flygplan finns i USA med totalt ca. 600 flygplan, därefter Europa med ca. 155 flygplan. Ytterligare stora beställningar har inkommit de senaste månaderna på över 100 flygplan. För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Dryingtm system och Zonal Comforttm system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, SAS, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Emirates. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/25/20030925BIT00350/wkr0002.pdf

Show as PDF