Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Bokslutskommuniké 2002-07-01--2003-06-30 (12 månader)

18:12 / 26 August 2003 CTT Systems Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002-07-01 - 2003-06-30 (12 MåNADER) · Nettoomsättningen för helåret uppgick till 18,7 Mkr (21,1 Mkr) · Resultat helår -16,4 Mkr efter skatt (-6,2 Mkr) och kassaflödet -15,5 Mkr (-1,2 Mkr) · Resultatet per aktie för helåret uppgick till - 3,20 kr · Rapportperiodens (Q4) resultat -4,5 Mkr efter skatt (-3,0 Mkr) och kassaflödet -2,4 Mkr (+0,7 Mkr) · Efter rapportperiodens utgång har Airbus valt CTTs befuktningssystem till A380 För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-29 08 84 Fax: 0155-29 08 84 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail:hakan.gunnarsson@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00890/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00890/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00890/wkr0003.xls Bilaga med tabeller

Show as PDF