Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Nyemissionen i CTT Systems övertecknad

09:51 / 28 November 2003 CTT Systems Press release

Nyemissionen i CTT Systems övertecknad Nyemissionen i CTT Systems AB (publ) övertecknades och tillförde bolaget 25 MSEK före emissionskostnader. Den, av bolagets två största ägare, utställda garantin för emissionen behövde inte utnyttjas. Nyemissionen riktade sig till befintliga aktieägare med villkoren 1 ny aktie per fyra gamla till emissionskursen 20 SEK. Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 1 276 500 stycken. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 6.382.500 SEK fördelat på 6 382 500 aktier. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsen i mitten av december 2003. Fram till dess sker handel i BTA (Betalda och Tecknade Aktier). För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Håkan Gunnarsson, Adm. Chef, CTT Systems AB. Tel 0155-20 59 05 eller E- Post hakan.gunnarsson@ctt.se Besök även: www.ctt.se CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying(TM) system och Zonal Comfort(TM) system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, SAS, KLM, Swiss, Sterling, Icelandair, Emirates ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00120/wkr0002.pdf

Show as PDF