Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2003-07-01 -- 2003-09-30 (3 månader)

15:34 / 4 November 2003 CTT Systems Press release

DELåRSRAPPORT 2003-07-01 - 2003-09-30 (3 MåNADER) · Nettoomsättningen för delåret uppgick till 2,5 Mkr (1,9 Mkr) · Resultat delår -3,4 Mkr efter skatt (-4,2 Mkr) och kassaflödet -7,5 Mkr (-6,0 Mkr) · Resultatet per aktie för delåret uppgick till -0,67 kr · Airbus valde CTTs befuktningssystem till A380 · Austrian Group beställer Zonal Drying(TM) system till 15 st CRJ flygplan För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se hakan.gunnarsson@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00780/wkr0003.xls Hela rapporten

Show as PDF