Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ) ordinarie bolagsstämma

11:08 / 5 November 2003 CTT Systems Press release

CTT Systems AB (publ) ordinarie bolagsstämma På CTT Systems ordinarie bolagsstämma omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Solin, Tomas Torlöf och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och nyvaldes Anders Wehtje som suppleant. På efterföljande konstituerande möte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande. Stämman beslöt att ändra aktiekapitalgränserna i bolagsordningen, godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission om högst en miljon aktier. Samtliga beslut överensstämmer med styrelsens förslag enligt tidigare pressmeddelande. CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson eller Håkan Gunnarsson VD Administrativ chef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-205901 0155-205905 Fax: 0155-205925 0155-205925 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se hakan.gunnarsson@ctt.se Hem sida: www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00390/wkr0002.pdf

Show as PDF