Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems extra bolagsstämma godkänner nyemission 1:4

17:49 / 17 August 2000 CTT Systems Press release

CTT Systems-extra bolagsstämma godkänner nyemission 1:4 Vid dagens extra bolagsstämma i CTT Systems AB godkändes styrelsens beslut från den 28 juni 2000 att öka bolagets aktiekapital med högst 1.021.200 SEK, genom nyemission av högst 1.021.200 aktier, envar aktie på nominellt 1 SEK. Bolagets aktieägare skall med företrädesrätt äga rätt att teckna de nyemitterade aktierna, varvid fyra gamla aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Sista dag för handel i CTT-aktien med rätt till deltagande i nyemissionen är den 22 augusti 2000. Avstämningsdag för nyemissionen är den 25 augusti 2000. Teckningstiden löper mellan den 4 och 15 september 2000. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 50 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen tillför CTT högst 51 MSEK Torbjörn Johansson eller Håkan Gunnarsson VD Adminstrativ chef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 0155-284410 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se hakan.gunnarsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/17/20000817BIT01340/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/08/17/20000817BIT01340/bit0002.pdf

Show as PDF