Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems (publ) ordinarie bolagsstämma

12:32 / 26 October 2000 CTT Systems Press release

CTT Systems (publ) ordinarie bolagsstämma På CTT Systems ordinarie bolagsstämma invaldes Lars Solin som ordinarie styrelseledamot efter avgående Kent Hertzell som avböjt omval. På efterföljande konstituerande möte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslöt även att godkänna styrelsens förslag om teckningsoptionsprogram till bolagets personal. Programmet omfattar totalt 200.000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna lika många aktier om tre år till dubbla marknadskursen baserat på en mätperiod direkt efter bolagsstämman. Delar av programmet ska användas till nyanställningar i framtiden. Teckningsoptionerna överlåtes på marknadsmässiga villkor baserade på en värdering enligt Black & Scholes. Utspädningen av kapital och röster genom teckningsoptionsprogrammet blir cirka 3,8 procent. CTT Systems utvecklar och säljer ett patenterat system för avfuktning av flygplan, Zonal Drying systemet. Genom avfuktningen förhindras kondensering av luftens fukt på insidan av flygplanskroppen. Utöver de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att flygplanen inte längre behöver frakta dyrt kondensvatten, vilket bidrar till högre bränslekostnader, kan korrosion och störningar i de elektriska systemen minskas, komforten höjas och underhålls-kostnaderna sänkas. Under 1999 påbörjades även framtagning av ett komplett fuktkontrollsystem Zonal Comfort System som syftar till att höja komforten i kabinen samtidigt som kondensbildning elimineras via Zonal Drying Systemet. CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johanssoneller Håkan Gunnarsson VD Administrativ chef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 0155-284410 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se hakan.gunnarsson@ctt.se Hem sida:www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00750/bit0002.pdf

Show as PDF