Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems utvecklar komplett fuktkontroll system för SAS långdistansflotta.

16:18 / 29 September 1999 CTT Systems Press release

CTT Systems utvecklar komplett fuktkontroll system för SAS långdistansflotta. CTT Systems och SAS kommer att teckna avtal om att på prov installera ett komplett fuktkontrollsystem för en av SAS Boeing 767 flygplan. CTT kommer att utveckla i samarbete med Munters ett sk. Moisture Management System för att erbjuda uppfuktning av business class kabinen till minimum 25% relativ TM luftfuktighet, samtidigt som CTT´s avfuktningssytem Zonal Drying System kontinuerligt förhindrar problem med kondensation i utrymmet mellan kabinen och flygplanets ytterskal. Överenskommelsen innehåller även en option för SAS att beställa fuktkontrollsystemet till de kommande långdistansplanen, upp till 20 flygplan. Installationen av systemet är planerad att ske under andra kvartalet nästa år, följt av en sex (6) månaders utvärderingsperiod. - "Det här innebär en milstolpe i CTT´s historia att vara först ut med ett koncept som förutom att förhindra kondensbildning även erbjuder en komfortförbättring för business class passagerarna. Vi har under det senaste året i våra kontakter med flygbolag runt om i världen konstaterat att efterfrågan är mycket stor. Det glädjer oss mycket att tillsammans med SAS kunna erbjuda ett komplett Moisture Management System", kommenterar CTT Systems VD Torbjörn Johansson dagens överenskommelse. CTT Systems utvecklar och säljer ett patenterat system för avfuktning av TM flygplan, Zonal Drying systemet. Genom avfuktningen förhindras kondensering av luftens fukt på insidan av flygplanskroppen. Utöver de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att flygplanen inte längre behöver frakta dyrt kondensvatten, vilket bidrar till högre bränslekostnader, kan korrosionen och störningar i de elektriska systemen minskas, komforten höjas och underhålls-kostnaderna sänkas. TM CTT har idag följande kunder för sitt Zonal Drying Sys tem: - Martinair avseende B767-300 och MD11 - Jet Aviation avseende Excecutive flygplan B767-200, B757-200 och Boeing Business Jet - KLM Royal Dutch Airlines avseende MD11 och B767 - Austrian Airlines avseende MD80 - LTU avseende Airbus A330 - Raytheon Systems Company avseende NASA/DLR SOFIA-projektet (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy) - Ledande europeiskt flygbolag avseende Canadair Regional Jet - Swissair avseende MD11 - CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson eller Gunnar Nilsson VD Försäljnings och Marknadschef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel:0155-284410 0155-284410 Fax:0155-290884 0155-290884 gunnar.nilsson@ctt.se E-post:torbjorn.johansson@ctt.se Hem sida:www.ctt.se www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/29/19990929BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/29/19990929BIT00480/bit0002.pdf

Show as PDF