Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

KLM Royal Dutch Airlines beställer CTT€s Zonal Drying TM System

15:14 / 12 April 1999 CTT Systems Press release

TM KLM Royal Dutch Airlines beställer CTT´s Zonal Drying System till hela sin flotta av Boeing 767 flygplan. Det tecknade avtalet innebär att KLM nu går vidare och beställer CTT´s avfuktningssystem även för sin flotta av Boeing 767 flygplan, för närvarande 11 st flygplan. Första installationen är planerad till augusti. Avtalet innebär att KLM nu beställt CTT´s avfuktningssystem för totalt 21 flygplan. Vi kan konstatera KLM´s fortsatta förtroende för CTT och vårt avfuktningssystem, vilket betyder mycket för vår marknadsföring mot övriga flygbolag, kommenterar CTT Systems VD Torbjörn Johansson dagens avtal. CTT Systems utvecklar och säljer ett patenterat system för avfuktning av TM flygplan, Zonal Drying systemet. Genom avfuktningen förhindras kondensering av luftens fukt på insidan av flygplanskroppen. Utöver de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att flygplanen inte längre behöver frakta dyrt kondensvatten, vilket bidrar till högre bränslekostnader, kan korrosionen och störningar i de elektriska systemen minskas, komforten höjas och underhålls-kostnaderna sänkas. TM CTT har idag följande kunder för sitt Zonal Drying Sys tem: Martinair avseende B767-300 och MD11 Jet Aviation avseende Excecutive flygplan B767-200 och B757-200 - KLM Royal Dutch Airlines avseende MD11 Austrian Airlines avseende MD80 LTU avseende Airbus A330 Raytheon Systems Company avseende NASA/DLR SOFIA-projektet (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy) CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterade hos Stockholms Börsinformation (SBI). För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson eller Gunnar Nilsson VD Försäljnings och Marknadschef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 Tel: 0155-284410 Fax: 0155-290884 Fax: 0155-290884 E-post: E-post: gunnar.nilsson@ctt.se torbjorn.johansson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/12/19990412BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/12/19990412BIT00380/bit0002.pdf

Show as PDF