Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT och Raytheon Systems Company - Waco tecknar avtal

11:33 / 9 April 1999 CTT Systems Press release

CTT OCH RAYTHEON SYSTEMS COMPANY - WACO TECKNAR AVTAL AVSEENDE UTVECKLING AV ZONAL DRYER FÖR NASA/DLR FORSKNINGSPROJEKTET SOFIA (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy). Avtalet avser utvecklingen av en Zonal Dryer som skall monteras ombord en Boeing 747SP utrustad med ett infrarött teleskop. CTT´s avfuktare skall förhindra kondensbildning på teleskopets speglar och linser under nedflygningsfasen. Projektet, döpt till SOFIA (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy), är ett samarbete mellan NASA (National Aeronautics and Space Administration), DLR (Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt) samt USRA (Universities Space Research Association). Syftet är att på ett optimalt sätt forska/observera ut i rymden med hjälp av ett teleskop monterat ombord ett flygplan som skall flyga på väldigt hög höjd, upp till ca. 14000 meter, därigenom eliminerar man störningarna från atmosfärens vattenånga. Flygplanet kommer att ha en besättning på ca. 35 personer främst vetenskapsmän. För vidare information se http://sofia.arc.nasa.gov Raytheon Systems Company - Waco har huvudansvaret för ombyggnaden av flygplanet (en Boeing 747SP som ägs av NASA och opereras av USRA). Flygplanet utrustas med en stor lucka som under flygning kommer att öppnas för att möjliggöra användandet av teleskopet. - Det är en stor ära för oss att få medverka i SOFIA projektet med NASA i spetsen. Utmaningen för oss är att avfuktaren skall klara en daggpunktsnivå på O minus 65 C, kommenterar CTT´s VD Torbjörn Johansson avsiktsförklaringen. - CTT Systems utvecklar och säljer ett patenterat system för avfuktning av TM flygplan, Zonal Drying systemet. Genom avfuktningen förhindras kondensering av luftens fukt på insidan av flygplanskroppen. Utöver de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att flygplanen inte längre behöver frakta dyrt kondensvatten, vilket bidrar till högre bränslekostnader, kan korrosion och störningar i de elektriska systemen minskas, komforten höjas och underhållskostnaderna sänkas. TM CTT Systems har idag följande kunder för sitt Zonal Drying System: - Martinair avseende B767-300 och MD11. - Jet Aviation avseende Executive flygplan B757-200 ochB767-200 - KLM Royal Dutch Airlines avseende MD11 - Austrian Airlines avseende MD80 - LTU avseende Airbus A330 - CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad på Stockholms Fondbörs O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson eller Gunnar Nilsson VD Försäljnings och Marknadschef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 0155-284410 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se gunnar.nilsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/09/19990409BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/09/19990409BIT00110/bit0002.pdf

Show as PDF