Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Coor

Coor

Coor emitterar framgångsrikt ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 250 miljoner kronor

15:30 / 6 May 2024 Coor Press release

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER.

Coor Service Management Holding AB ("Coor") har idag framgångsrikt placerat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer med ISIN SE0021515509 (de "Ytterligare Obligationerna").

Efter emissionen av de Ytterligare Obligationerna kommer totalt utestående belopp under ramverket att uppgå till 750 miljoner kronor. De Ytterligare Obligationerna placerades till överkurs på ett pris om 101,467% av nominellt belopp motsvarande en kupong om 3-månaders STIBOR plus 195 baspunkter till förfall. Coor avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade arrangör och sole bookrunner i samband med emissionen av de Ytterligare Obligationerna. Mannheimer Swartling agerade legal rådgivare.

För mer information besök www.coor.com/sv eller kontakta:

Andreas Engdahl, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 54 63

andreas.engdahl@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Om Coor:

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Alleima, DNV, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Equinor, ICA, IKEA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, SAS, Skanska, Swedbank, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/